Kirjoittaja Aihe: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2  (Luettu 28348 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa RaijaR

 • Jäsen
 • Viestejä: 1427
 • Sukupuoli: Nainen
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #40 : 18.06.2021 - klo:22:30 »
ei kai tässä tarvii portteja sen enempää kaivella. nomachine käyttää porttia 4000 ja vnc 5901 (seuraava samanaikainen session 5902 jne...)
Jos haluaa vielä saada äänet läpi niin sitten pitää avaa ainakin nomachinelle vielä erillien portti, mutta nyt en pääse tarkistaa mikä oletuksena. Jos et saa apua palomuurin konfaukseen niin voin yrittää sunnuntai iltana opastaa jos vaan muistan  :)

OK. Rysäytän palomuurin päälle ja katson miten käy  ;)

Koodia: [Valitse]
Leap:~ # sudo systemctl enable firewalld
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service → /usr/lib/systemd/system/firewalld.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service → /usr/lib/systemd/system/firewalld.service.
Leap:~ #
Leap:~ #
Leap:~ #
Leap:~ #
Leap:~ # sudo systemctl start firewalld
Leap:~ #
Leap:~ #
Leap:~ #
Leap:~ # sudo systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2021-06-18 22:21:14 EEST; 11s ago
       Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 24037 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 4311)
     CGroup: /system.slice/firewalld.service
             └─24037 /usr/bin/python3 /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

Jun 18 22:21:14 Leap systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon...
Jun 18 22:21:14 Leap systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon.
Leap:~ #

Ja reboot perään...........

LÄPIMURTO KANNAKSELLA! (kuten töissä huudettiin, kun joku alkoi viimeinkin toimimaan)

Jep, nyt toimii. Eikä tämä mikään kummonen juttu ollut, vaan kun en mitään asiasta ymmärtänyt  :-[
Nyt tiedän, miten tämän saanee seuraavalla kerralla nopeammin toimimaan (ehkä jopa n. vajaassa viikossa)

Kiitän kaikkia, jotka ovat kärsivällisesti auttaneet ja oikeaan suuntaan neuvoneet!

ps. nyt sitten löysin dokumentin, jota etsin https://www.cyberciti.biz/faq/set-up-a-firewall-using-firewalld-on-opensuse-linux/
« Viimeksi muokattu: 18.06.2021 - klo:22:37 kirjoittanut RaijaR »
Pöytäkone ASUS ExpertCenter PN52, Tumbleweed, jossa nippu distroja QEMU/KVM:ssä.
Ja Väinö-minibulli :D
Huom! Kirjoitusvihreet tulee jostain aravuudesta...

Poissa RaijaR

 • Jäsen
 • Viestejä: 1427
 • Sukupuoli: Nainen
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #41 : 22.06.2021 - klo:17:09 »
Pieni, lähes kosmeettinen vaiva nomachine-yhteydellä Tumbleweed <-> RPI. Kun käynnistää RPI:ssä LXTerminalin, niin näppäimistössä on väärä layout (US). SSH-yhteydellä layout on oikein (FI).

Voiko tuota väärää layouttia mitenkään muuttaa US -> FI?
Pöytäkone ASUS ExpertCenter PN52, Tumbleweed, jossa nippu distroja QEMU/KVM:ssä.
Ja Väinö-minibulli :D
Huom! Kirjoitusvihreet tulee jostain aravuudesta...

Poissa peran

 • Käännösryhmä
 • *
 • Viestejä: 444
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #42 : 22.06.2021 - klo:18:08 »
Pieni, lähes kosmeettinen vaiva nomachine-yhteydellä Tumbleweed <-> RPI. Kun käynnistää RPI:ssä LXTerminalin, niin näppäimistössä on väärä layout (US). SSH-yhteydellä layout on oikein (FI).

Voiko tuota väärää layouttia mitenkään muuttaa US -> FI?

Pitäisiköhän rasbperry Pi:n ~/.bashrc:hen lisätä ?
Koodia: [Valitse]
setxkbmap fi

Ei kaunis, eikä välttämättä edes toimi, mutta saattaa toimia.

Jos ei toimi, niin samaa voi kokeilla Tumblewee:ssä. (Se siis laittaa suominäppiksen X:lle, ja toimii vain kyseisen käynnistyskerran aikaa).

Poissa RaijaR

 • Jäsen
 • Viestejä: 1427
 • Sukupuoli: Nainen
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #43 : 23.06.2021 - klo:01:22 »
Raspissa ko. tiedosto on alla olevan mukainen. En uskaltanut alkaa sitä rustaamaan ennen kuin kysyn, että onko väliä mihin kohtaa tuon rivin lisää?

Koodia: [Valitse]
pi@raspberrypi:~ $ cat .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac

# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
HISTFILESIZE=2000

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# If set, the pattern "**" used in a pathname expansion context will
# match all files and zero or more directories and subdirectories.
#shopt -s globstar

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
#[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
    debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
    xterm-color|*-256color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
    if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
    else
color_prompt=
    fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w \$\[\033[00m\] '
else
    PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
    PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
    ;;
*)
    ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
    test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
    alias ls='ls --color=auto'
    #alias dir='dir --color=auto'
    #alias vdir='vdir --color=auto'

    alias grep='grep --color=auto'
    alias fgrep='fgrep --color=auto'
    alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01:quote=01'

# some more ls aliases
alias l='ls -la'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi
pi@raspberrypi:~ $
Pöytäkone ASUS ExpertCenter PN52, Tumbleweed, jossa nippu distroja QEMU/KVM:ssä.
Ja Väinö-minibulli :D
Huom! Kirjoitusvihreet tulee jostain aravuudesta...

Poissa harmie

 • Valvoja
 • *
 • Viestejä: 2763
 • Sukupuoli: Mies
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #44 : 23.06.2021 - klo:08:01 »
Raspissa ko. tiedosto on alla olevan mukainen. En uskaltanut alkaa sitä rustaamaan ennen kuin kysyn, että onko väliä mihin kohtaa tuon rivin lisää?

Ei ole väliä kunhan et laita minkään if-lauseen väliin. Eli laita vaikka ihan loppun.

Poissa peran

 • Käännösryhmä
 • *
 • Viestejä: 444
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #45 : 23.06.2021 - klo:11:23 »
Raspissa ko. tiedosto on alla olevan mukainen. En uskaltanut alkaa sitä rustaamaan ennen kuin kysyn, että onko väliä mihin kohtaa tuon rivin lisää?

Ei ole väliä kunhan et laita minkään if-lauseen väliin. Eli laita vaikka ihan loppun.

Joo...
ei ole suuremmin väliä, mihin sen tunkee, mutta suosittelevin vaihtoehto on tiedoston loppuun.

Kyseessä on skripti, joka suoritetaan aina kun käynnistetään bash-komentokehote. Tuo setxkbmap fi laittaa x-sessiolle näppäimistöasetuksen suomeksi. Kyseinen asetus pysyy voimassa vain koneen pääläoloajan, ja siksi se piti lisätä scriptiin, joka suurella todennäköisyydellä suoritetaan ennen kuin tarvitaan suomi-näppäimistöä.

Poissa RaijaR

 • Jäsen
 • Viestejä: 1427
 • Sukupuoli: Nainen
Vs: Mitenkähän ottaisin yhteyden Tumbleweed <-> openSUSE 15.2
« Vastaus #46 : 23.06.2021 - klo:12:14 »
Toimii OK  ;D
Pöytäkone ASUS ExpertCenter PN52, Tumbleweed, jossa nippu distroja QEMU/KVM:ssä.
Ja Väinö-minibulli :D
Huom! Kirjoitusvihreet tulee jostain aravuudesta...