Snapper

OpenSUSEa suomeksi

Sisällysluettelo


Mahdollisuutta tehdä tilannevedoksia Linuxin tiedostojärjestelmästä ja palata lähtötilanteeseen on toivottu usein. Snapper yhdessä btrfs-tiedostojärjestelmän kanssa mahdollistaa tämän.

Btrfs on uusi ”copy on write” tiedostojärjestelmä, joka tukee tilannevedoksia alitaltiosta (kopio alitaltiosta tietyssä vaiheessa aikaa. Yksi tai useampi erikseen liitettävä tiedostojärjestelmä omassa fyysisessä taltiossaan). Snapperilla pystytään luomaan ja hallitsemaan näitä tilannevedoksia. Snapperia käytetään joko komentoriviltä tai snapper YaST-moduulilla.

Oletuksena openSUSEssa snapper ja btrfs on määritetty niin,että zypperillä tai YaSTlla tehdyt päivitykset voidaan kumota. Ennen ja jälkeen zypperin tai snapper YaST-moduulin käyttöä luodaan tilannevedos. Snapper mahdollistaa tilannevedosten vertaamisen ja työkalut haluttujen tiedostojen palauttamiseen. Lisäksi on mahdollista ottaa automaattisesti tilannevedos kerran tunnissa jokaisesta alitaltiosta.

Vaatimukset

Koska btrfs on ainut tiedostojärjestelmä openSUSEssa joka tukee tilannevedoksen ottamista tulee se olla kaikilla osioilla tai alitaltioilla josta tilannevedos halutaan ottaa.

Tilannevedoksien vaatima levytila

Kun tilannevedos luodaan osoittavat tilannevedos ja alkuperäinen tieto samaan kohtaan kovalevyllä. Joten alussa tilannevedos ei käytä yhtään lisää levytilaa. Mikäli alkuperäinen tieto tiedostojärjestelmässä muuttuu uusi tieto kopioidaan uuteen paikkaan ja alkuperäinen tieto säilyy tilannevedoksessa. Tästä johtuen tilannevedos vaatii sen verran tilaa kuin mitä uusi tieto käyttää. Ajan myötä tilannevedoksen käyttämä tila kasvaa ja tiedostojen poistaminen ei välttämättä vapauta tilaa käyttöön.

Huom!
Tilannevedos tallennetaan aina samalle osiolle tai alitaltiolle kuin mistä se otetaan. Tilannevedoksen tallentaminen muulle osiolle tai alitaltiolle ei ole mahdollista.


Tästä johtuen tulee tilannevedoksia käyttävien osioiden tai alitaltioiden olla ”normaalia” suurempia. Tarvittavan tilan määrä riippuu paljon siitä kauanko ja paljonko vanhoja tilannevedoksia säilytetään. Nyrkkisääntönä voisi pitää esimerkiksi ”normaalin” osion tai alitaltion koon tuplaamista.

Levytilan vapauttaminen

Vapauttaaksesi tilaa btrfs osiolta joka sisältää tilannevedoksia tulee sinun poistaa vanhoja tilannevedoksia tavallisten tiedostojen sijaan. Mitä vanhempi tilannevedos sitä enemmän se varaa tilaa. Koska df-komento ei näytä levyn käyttöastetta oikein tulee sinun käyttää komentoa ”btrfs filesystem df <liitoskohta>”. Btrfs-tiedostojärjestelmä ei tällä hetkellä tue tilannevedosten varaaman tilan näyttämistä.

Zypper tai YaST muutosten kumoaminen Snapperilla

Mikäli asennusvaiheessa valitsit btrfs-tiedostojärjestelmän juuri-osiolle snapper määritti automaattisesti käyttöön zypper ja YaST muutoksien kumoamisen. Joka kerta kun käynnistät zypperin tai jonkin YaST-moduulin luodaan tilannevedos ennen ja jälkeen. Tilannevedos ”ennen” sisältää tilanteen ennen kuin mitään muutoksia tehtiin ja tilannevedos ”jälkeen” sisältää tehdyt muutokset.

Käyttämällä snapper YaST moduulia tai snapper komentorivityökalua voit kumota tehdyt muutokset palaamalla tilanteeseen ennen päivitystä. Snapper sisältää myös työkalut tilannevedoksien vertaamiseen, voit katsoa mitä muutoksia tilannevedoksien välillä tapahtui ja palauttaa myös vain yksittäisiä tiedostoja.

Koska Linux on moniajojärjestelmä on mahdollista, että tiedostoihin on tullut muitakin muutoksia kuin zypperin tai YaSTin tekemät muutokset. Mikäli näin on tilannevedoksen palauttaminen nollaa myös kaikki muut tehdyt muutokset. Monesti tämä voi aiheuttaa ongelmia, joten on erittäin tärkeää käydä läpi tilannevedoksen muutokset ennen palauttamista. Mikäli tiedät, että on olemassa muokattuja tiedostoja voit jättää ne palauttamatta.

Oletuksena 100 viimeisintä tilannevedosta säilytetään ja tämän jälkeen vanhimpia aletaan poistamaan.

Kumoaminen snapper YaST-modulilla

1. Avaa Snapper. YaST → Sekalaiset → Snapper

2. Varmista, että ”nykyiset määritykset” on ”root”. Tämä on oletus mikäli et ole manuaalisesti luonut uusia määrityksiä.

Snapper

3. Valitse ennen ja jälkeen tilannevedospari listalta. Sekä YaST ja zypper tilannevedokset ovat tyypiltään ”Ennen & Jälkeen”. YaST tilannevedokset on nimetty kuvaus kolumnissa "YaST <moduuli>" kun taas zypper on nimetty zypp(zypper).

Snapper

4. Paina ”Näytä muutokset” nähdäksesi listan tiedostoista jotka eroavat tilannevedosten välissä. Alla olevassa kuvassa on listaus muuttuneista tiedostoista.

Snapper

5. Valitse tiedosto jota haluat verrata alkuperäiseen. Alla olevassa kuvassa näet muutokset tiedostossa ”passwd”

Snapper

6. Palauttaaksesi yhden tai useamman tiedoston valitse ne valikosta ja paina Palauta valitut ja paina kyllä

Snapper

Palauttaaksesi yksittäisen tiedoston valitse se ja vertaa sitä. Tämän jälkeen palauta alkuperäinen tiedosto painamalla Palauta ensimmäisestä

Snapper

Kumoaminen snapperilla komentoriviltä

1. Listaa YaST ja zypper tilannevedokset antamalla komento snapper list -t pre-post (tämä listaa Ennen ja Jälkeen tilannevedokset). YaST tilannevedokset on nimetty description kolumnissa YaST <moduli> nimestä kun taas zypper on nimetty zypp(zypper).

 opensuse:/home/harmie # snapper list -t pre-post
 Pre # | Post # | Pre Date            | Post Date            | Description    | Userdata
 ------+--------+---------------------------------+---------------------------------+--------------------+---------
 1   | 2   | Sun 30 Dec 2012 01:30:54 PM EET | Sun 30 Dec 2012 01:31:16 PM EET | Testi       | foo=bar 
 3   | 8   | Sun 30 Dec 2012 02:12:58 PM EET | Sun 30 Dec 2012 03:42:01 PM EET | yast snapper    |     
 9   | 10   | Sun 30 Dec 2012 03:42:07 PM EET | Sun 30 Dec 2012 03:42:38 PM EET | yast firewall   |     
 40  | 41   | Mon 31 Dec 2012 04:32:01 PM EET | Mon 31 Dec 2012 04:32:06 PM EET | yast host     |     
 42  | 43   | Mon 31 Dec 2012 04:32:08 PM EET | Mon 31 Dec 2012 04:32:54 PM EET | yast lan      |     
 44  | 45   | Mon 31 Dec 2012 04:43:30 PM EET | Mon 31 Dec 2012 04:43:55 PM EET | yast users     |     
 46  | 48   | Mon 31 Dec 2012 04:56:29 PM EET | Mon 31 Dec 2012 05:31:36 PM EET | yast snapper    |     


2. Vertaa muuttuneita tiedostoja tilannevedosten välillä antamalla komento snapper status <Ennen nro>..<Jälkeen nro>. Tiedostot jonka rivin alussa on c ovat muuttuneita tiedostoja ja + merkillä alkavat ovat uusia tiedostoja. Poistetut tiedostot alkavat - merkillä.

Esim: snapper status 44..45 Alla olevassa esimerkissä on luotu uusi käyttäjä nimeltään suser.

 opensuse:/home/harmie # snapper status 44..45
 c... /etc/passwd
 c... /etc/passwd.YaST2save
 c... /etc/shadow
 c... /etc/shadow.YaST2save
 c... /home/harmie/.xsession-errors
 +... /home/suser
 +... /home/suser/.bash_history
 +... /home/suser/.bashrc
 +... /home/suser/.config
 +... /home/suser/.emacs
 +... /home/suser/.fonts
 +... /home/suser/.inputrc
 +... /home/suser/.local
 +... /home/suser/.profile
 +... /home/suser/.xim.template
 +... /home/suser/.xinitrc.template
 +... /home/suser/bin
 +... /home/suser/public_html
 +... /home/suser/public_html/.directory

3. Verrataksesi muutoksia anna komento snapper diff <Ennen nro>..<Jälkeen nro>.
Esim: snapper diff 44..45 (Alla olevassa kuvassa on vain listauksen alku)

 opensuse:/home/harmie # snapper diff 44..45 | head
 --- /.snapshots/44/snapshot/etc/passwd 2012-12-18 22:05:24.695034812 +0200
 +++ /.snapshots/45/snapshot/etc/passwd 2012-12-31 16:43:53.679341393 +0200
 @@ -25,3 +25,4 @@
 uucp:x:10:14:Unix-to-Unix CoPy system:/etc/uucp:/bin/bash
 wwwrun:x:30:8:WWW daemon apache:/var/lib/wwwrun:/bin/false
 harmie:x:1000:100:Harri Miettinen:/home/harmie:/bin/bash
 +suser:x:1001:100:Suse User:/home/suser:/bin/bash
 --- /.snapshots/44/snapshot/etc/passwd.YaST2save    2012-12-18 22:05:24.688034805 +0200
 +++ /.snapshots/45/snapshot/etc/passwd.YaST2save    2012-12-31 16:43:53.643341370 +0200
 @@ -1,26 +1,27 @@

4. Kumotaksesi muutokset anna komento snapper -v undochange <Ennen nro>..<Jälkeen nro> <tiedosto(t)>. Mikäli et määritä tiedotoa palautetaan kaikki tiedostot. Esim: snapper -v undochange 44..45

 opensuse:/home/harmie # snapper -v undochange 44..45
 create:0 modify:5 delete:14
 deleting /home/suser/public_html/.directory
 deleting /home/suser/public_html
 deleting /home/suser/bin
 deleting /home/suser/.xinitrc.template
 deleting /home/suser/.xim.template
 deleting /home/suser/.profile
 deleting /home/suser/.local
 deleting /home/suser/.inputrc
 deleting /home/suser/.fonts
 deleting /home/suser/.emacs
 deleting /home/suser/.config
 deleting /home/suser/.bashrc
 deleting /home/suser/.bash_history
 deleting /home/suser
 modifying /etc/passwd
 modifying /etc/passwd.YaST2save
 modifying /etc/shadow
 modifying /etc/shadow.YaST2save
 modifying /home/harmie/.xsession-errors


Tiedostojen palauttaminen snapperilla tunneittain tehdyistä tilannevedoksista

YaST ja zypperin tilannevedoksien lisäksi snapper luo tunneittain tilannevedoksen juuri-osiosta (mikäli määritetty käyttöön). Näistä tilannevedoksista voi helposti palauttaa vaikka vahingossa poistetun tiedoston. Käyttämällä snapperin diff ominaisuutta pystyt helposti vertaamaan jonkin tiedoston muutoksia tiettyjen ajankohtien välillä.

Tiedoston palauttaminen tapahtuu tämän ohjeen mukaan.

Tilannevedoksien hallinta

Snapperilla voi myös muokata tilannevedoksien metatietoja. Kaikki snapperin toimenpiteet suoritetaan valitulle määritykselle. Oletuksena käytetään "root" määritystä ellei toisin valita. Mikäli haluat käyttää omaa määritystäsi tulee sinun käyttää snapperin vipua "-c". Lisää omien määrityksien käyttämisestä löytyy [xxx täältä].

 snapper -c <oma määritys> list

Tilannevedoksen metatieto

Jokainen tilannevedos koostuu itse tilannevedoksesta ja metatiedosta. Snapperilla voit asettaa ja muokata metatietoja. Seuraavat metatiedot ovat käytössä:

 • Tyyppi: Tilannevedoksen tyyppi. Tätä metatietoa ei pysty muokkaamaan.
 • ID: Tilannevedoksen ID. Tätä metatietoa ei pysty muokkaamaan.
 • Ennen pari: Kun luodaan "Jälkeen" tilannevedos määritetään sen "Ennen" tilannevedoksen pari.
 • Kuvaus: Tilannevedoksen kuvaus.
 • Lisäinfo: Lisätarkennusta kuvaukseen. Pitää määrittää "avain=arvo" yhdistelmällä ja erottaa pilkulla toisistaan. Esim: Käyttäjä=suser,Poista=ei saa poistaa
 • Puhdistusalgoritmi: Tilannevedoksen puhdistusalgoritmi.

Tilannevedoksien tyypit

Snapperissa on kolme eri tyyppistä tilannevedosta: Ennen, Jälkeen ja Yksittäinen. Teknisesti ne ei ero mitenkään toisistaan, mutta snapper käsittelee niitä erinlailla.

Ennen
Tilannevedos ennen halutun toimenpiteen tekemistä. "Ennen" tyyppisellä tilannevedoksella on aina "Jälkeen" tilannevedospari.

Jälkeen
Tilannevedos suoritetun toimenpiteen jälkeen. "Jälkeen" tyyppisellä tilannevedoksella on aina "Ennen" tilannevedospari.

Yksittäinen
Yksittäinen tilannevedos halutulta ajankohdalta. Esimerkiksi automaattisesti tunnin välein tehtävät tilannevedokset ovat tyypiltään yksittäisiä. Tämä on oletustyyppi tilannevedoksia luodessa.

Puhdistusalgoritmit

Snapperissa on kolme eri puhdistusalgoritmia tilannevedoksien poistamiseen. Puhdistusalgoritmit suoritetaan päivittäin cronista. Puhdistusväli määritellään snapperin määritystiedostossa osioille tai alitaltioille. Lisää määrityksistä löytyy [xxx täältä].

number
Poistaa vanhempia tilannevedoksia kun arvo tulee täyteen.

timeline
Poistaa vanhempia tilannevedoksia kun aika tulee täyteen, mutta säilyttää määritellyn määrän tunti, päivä, kuukausi ja vuosi -tilannevedoksia.

empty-pre-post
Poistaa sellaiset Ennen & Jälkeen tilannevedokset joissa ei ole eroavaisuuksia.

Tilannevedoksen luominen

Tilannevedos voidaan tehdä kahdella tavalla, joko komentoriviltä tai snapper YaST-moduulilla. Muista aina antaa mahdollisimman kuvaava kuvaus kun luot tilannevedoksen, koska se helpottaa myöhemmin erottamaan tilannevedokset toisistaan.

Tilannevedoksen luominen YaSTlla

1. Avaa Snapper. YaST → Sekalaiset → Snapper
Snapper

2. Paina Luo avataksesi uuden tilannevedoksen määritykset. Anna tilannevedoksen kuvaus, tyyppi, Lisäinfo (ei pakollinen) ja puhdistusalgoritmi. Snapper


Tilannevedoksen luominen komentoriviltä

Alla olevalla komento luo tyypiltään yksittäisen tilannevedoksen. Koska puhdistusalgoritmiä ei määritetty tilannevedosta ei automaattisesti poisteta koskaan. Muista antaa selkeä kuvaus tilannevedokselle.

 snapper create -d "Ennen apache serverin päivitystä"

Alla olevalla komento luo tyypiltään yksittäisen tilannevedoksen. Koska puhdistusalgoritmi määritettiin postetaan tilannevedos kun puhdistuskriteerit täyttyvät. Muista antaa selkeä kuvaus tilannevedokselle.

 snapper create -d "Ennen apache serverin päivitystä" -c timeline


Tilannevedoksen metatiedon muokkaaminen

Snapper mahdollistaa tilannevedoksen metatiedon muokkaamisen kuvaukselle, lisäinfolle ja puhdistusalgoritmille.
Muita tietoja ei ole mahdollista muokata.

Tilannevedoksen metatiedon muokkaaminen YaSTlla

1. Valitse muokattava tilannevedos ja paina Muokkaa
Snapper

2. Muokkaa haluamiasi kenttiä ja paina OK
Snapper

Tilannevedoksen metatiedon muokkaaminen komentoriviltä

Alla oleva komento muokkaa tilannevedoksen 55 puhdistusalgoritmiksi "timeline".

 snapper modify -c "timeline" 55


Tilannevedoksen poistaminen

Poistaaksesi tilannevedoksen sinun tulee tietää sen ID (komentoriviltä). Mikäli poistat komentoriviltä "Ennen" tai "Jälkeen" tilannevedoksen muista poistaa myös sen vastaava tilannevedospari.

Tilannevedoksen poistaminen YaSTlla

1. Valitse poistettava tilannevedos ja paina Poista
Snapper

Tilannevedoksen poistaminen komentoriviltä

Alla oleva komento poistaa yksittäisen tilannevedoksen ID:llä 25

 snapper delete 25

Alla oleva komento poistaa "Ennen" ja "Jälkeen" tilannevedosparin 44..45

 snapper delete 44 45

Poista snapper käytöstä

Mikäli olet asennuksen aikana valinnut btrfs-tiedostojärjestelmän juuri-osiolle niin samalla asennusohjelma on määrittänyt automaattisen tilannevedoksen tunnin välein sekä "Ennen" ja "Jälkeen" tilannevedokset käytettäessä zypperiä tai YaST moduuleja. Nämä voidaan ottaa pois käytöstä mikä et niitä halua.

Poista tunnin välein tehtävät tilannevedokset

Mikäli haluat poistaa tunnin välein tapahtuvan tilannevedoksen, muokkaa tiedostoa /etc/snapper/configs/root

 TIMELINE_CREATE="no"

Poista zypper tilannevedokset

Mikäli haluat automaattisen zypper tilannevedoksen pois käytöstä poista snapper-zypp-plugin paketti.

 zypper rm snapper-zypp-plugin

Poista YaST tilannevedokset

Mikäki haluat automaattisen YaST moduulin tilannevedoksen pois päältä, muokkaa /etc/sysconfig/yast2

 USE_SNAPPER="no"


Snapper määrityksen luominen

Snapperin toiminta perustuu määritystiedostoissa oleviin asetuksiin. Jokaiselle osiolle tai alitaltiolle jossa on brtfs-tiedostojärjestelmä on oma määritystiedostonsa. Nämä määritys tiedostot sijaitsevat /etc/snapper/configs/ hakemistossa. Oletus määritystiedosto juuri-osiolle on nimeltään root. Tässä tiedostossa on määritykset kerran tunnissa tehtävään tilannevedokseen sekä zypper ja YaST -moduulien tilannevedosmääritykset juuri-osiolle.

Voit luoda oman määritystiedoston osiolle tai alitaltiolle jossa on brtfs-tiedostojärjestelmä. Alla oleva esimerkki luo määritystiedoston home-osiolle joka on liitetty /home hakemistoon.

 snapper -c <nimi> create-config <liitoskohta>
 snapper -c home create-config /home

Ylläoleva komento loi uuden määritystiedoston /etc/snapper/configs/home käyttäen oletusarvoja tiedostosta /etc/snapper/config-templates/default

Määritystiedoston muokkaaminen

Sinun tulee muokata määritystiedostoa root-käyttäjänä haluamallasi tekstieditorilla. Kaikki arvot määritystiedostossa on "avain=arvo" muodossa. Muokkaa vain arvoa älä koskaan koske avaimeen!

SUBVOLUME
tilannevedoksen osion tai alitaltion liitoskohta. Älä muuta!


FSTYPE
Osion tai alitaltion tiedostojärjestelmä. Älä muuta!


NUMBER_CLEANUP
Määrittää poistetaanko vanhat tilannevedokset automaattisesti kun avaimien "NUMBER_LIMIT" ja "NUMBER_MIN_AGE" arvot saavutetaan. Käytettävä arvo voi olla yes tai no

Määrä ja ikä
NUMBER_LIMIT ja NUMBER_MIN_AGE arvot tarkistetaan aina molemmista ja tilannevedos poistetaan vain jos molemmat arvot täyttyvät. Mikäli haluat aina pitää tietyn määrän tilannevedoksia riippumatta niiden iästä aseta "NUMBER_MIN_AGE" arvoon 0. Mikäli et halua säilyttää tietyn ajan jälkeisiä tilannevedoksia aseta "NUMBER_LIMIT" arvoon 0.NUMBER_LIMIT
Määrittää kuinka monta tilannevedosta säilytetään kun "NUMBER_CLEANUP" on asetettu arvoon "yes".

NUMBER_MIN_AGE
Määrittää sekunneissa kuinka vanha tilannevedoksen tulee olla ennen kuin se voidaan automaattisesti poistaa.

TIMELINE_CREATE
Määrittää onko automaattinen tunnin välein tapahtuva tilannevedos päällä vai ei. Tällä hetkellä ainut keino tehdä automaattisia tilannevedoksa asettaa arvoon "yes". Käytettävä arvo voi olla yes tai no

TIMELINE_CLEANUP
Määrittää poistetaanko vanhat tilannevedokset automaattisesti silloin kun tilannevedosten määrä ylittää "TIMELINE_LIMIT_*" ja "TIMELINE_MIN_AGE" arvot. Käytettävä arvo voi olla yes tai no

TIMELINE_MIN_AGE
Määrittää sekunneissa kuinka vanha tilannevedoksen tulee olla ennen kuin se voidaan automaattisesti poistaa.

TIMELINE_LIMIT_HOURLY, TIMELINE_LIMIT_DAILY, TIMELINE_LIMIT_MONTHLY, TIMELINE_LIMIT_YEARLY
Määrittää tilannevedosten määrän per tunti, päivä, kuukausi ja vuosi.

Esimerkki timeline arvoista

 TIMELINE_CREATE="yes"
 TIMELINE_CLEANUP="yes"
 TIMELINE_MIN_AGE="1800"
 TIMELINE_LIMIT_HOURLY="10"
 TIMELINE_LIMIT_DAILY="10"
 TIMELINE_LIMIT_MONTHLY="10"
 TIMELINE_LIMIT_YEARLY="10"

Tässä esimerkissä otetaan käyttöön tunnin välein tapahtuva tilannevedos ja niiden automaattinen poistaminen. Myös "TIMELINE_MIN_AGE" ja "TIMELINE_LIMIT_*" arvot tarkistetaan. Tilannevedoksen minimisäilytysajaksi asetetaan 30 minuuttia (1800 sekuntia), koska tilannevedos tehdään tunneittain tämä säilyttää vain uusimman tunnittaisen tilannevedoksen. mikäli "TIMELINE_LIMIT_DAILY" on asetettu johonkin muuhun arvoon kuin 0 niin silloin myös päivän ensimmäinen tilannevedos säilytetään.

Säilytettävät tilannevedokset

 • Hourly: kymmenen viimeisintä säilytetään
 • Daily: päivän ensimmäinen tilannevedos säilytetään kymmenen päivää
 • Monthly: ensimmäinen tilannevedos kuukauden viimeiseltä päivältä säilytetään kymmenen kuukautta
 • Yearly: ensimmäinen tilannevedos vuoden viimeiseltä päivältä säilytetään kymmenen vuotta

Rajoitukset

Vaikkakin btrfs luokitellaan vakaaksi tiedostojärjestelmäksi tuotantoympäristöihin kehitetään sirä ja snapperia kokoajan. Tällä hetkellä alla listatut rajoitukset ovat voimassa, mutta ne on tarkoitus saada ratkaistua tulevissa versioissa.

Tiedon yhtenäisyys

Tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta olla täysin varma, että tilannevedoksen tiedot ovat täysin ajantalla. Esimerkiksi tietokanta saattaa olla tekemässä transaktioita samalla kun otetaan tilannevedos jolloin tieto saattaa jäädä puutteelliseksi. Tästä johtuen tilannevedosta palautettaessa tulee palautettaviin tiedostoihin tutustua huolella.

Käyttäjän tekemien lisäysten peruminen

Yleensä /home hakemisto on liitetty erillisesltä osiolta tai alitaltiolta. Oletuksena erilliset osiot tai alitaltiot eivät kuulu YaST tilannevedoksiin ja mikäli palautetaan tilannevedos jonka jälkeen on luotu käyttäjia ei heidän kotihakemistojaan automaattisesti poisteta. Käyttäjien poistamiseen kannattaa käyttää YaSTin "käyttäjien ja ryhmien hallinta" -moduulia.

Ei tilannevedosta boot-osiolle eikä käynnistyslataajalle

Tällähetkellä openSUSE ei osaa käynnistyä osiolta jossa on btrfs-tiedostojärjestelmä. Tästä johtuen /boot pitää olla erillinen osio jossa on esimerkiksi ext4-tiedostojärjestelmä. Koska käynnistyslataaja sijaitsee tällä /boot-osiolla ei siinä myöskään voida käyttää tilannevedoksia. Lisäksi kaikki kerneli ja initdr on asennettu /boot osiolle joten niidenkään muutoksia ei voida kumota tilannevedoksilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi snapper ei näytä tietoja kaikista hakemistoista kuten /var/log ja /tmp?

 • Joitakin hakemistoja on jätetty tarkoituksella pois, koska esimerkiksi loki tiedostojen palauttaminen voi vaikeuttaa vianetsintää. Pois jätettävät hakemistot erotetaan luomalla niille omat alitaltiot. Seuraavat hakemistot on jätetty openSUSEssa pois:
 /opt
 /srv
 /tmp
 /var/crash
 /var/log
 /var/run
 /var/spool
 /var/tmp

Voinko käynnistää koneen käynnistyslataajasta otetulla tilannevedoksella?

 • Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. openSUSEssa oleva käynnistyslataaja ei tue käynnistystä btrfs-tiedostojärjestelmästä.

Tämän ohjeen tekemiseen on käytetty openSUSEn englanninkielistä käyttöohjetta ja openSUSE 12.3 milestone 2 versiota.

Haettu osoitteesta http://opensuse.fi/Snapper