Rpm

OpenSUSEa suomeksi

Yleistä

RPM (RedHat Package Manager) on Red Hat -jakelua varten kehitetty pakettienhallintajärjestelmä. RPM ei kuitenkaan huolehdi pakettien etsimisestä ja lataamisesta Internetistä, vaan tarkoitukseen tarvitaan toinen työkalu. Esimerkiksi zypper ja YUM osaavat hakea verkosta tarvittavat RPM-tiedostot ja asentavat ne käyttämällä rpm-sovellusta.

RPM-paketti asennetaan yleensä seuraavasti:

Kuva:Shellscript.png

rpm -Uvh rpmtiedosto.rpm


RPM-paketti poistetaan seuraavasti:

Kuva:Shellscript.png

rpm -e rpmtiedosto.rpm


Listaa kaikki asennetut paketit:

Kuva:Shellscript.png

rpm -qa


Selvitä mihin pakettiin tiedosto kuuluu:

Kuva:Shellscript.png

rpm -qf <tiedoston nimi> tai rpm -qf `which vlc`


Yleensä käyttäjän ei kannata asentaa paketteja "irtonaisista" rpm-paketeista, vaan käyttää normaalia pakettienhallintaa. Käytä tätä ohjetta apunasi ainoastaan jos haluamaasi sovellusta ei löydy openSUSEn pakettivarastoista.

Parametrit

  • i Asentaa paketin.
  • e Poistaa paketin.
  • v Tulostaa yrimääräistä tietoa (verbose).
  • h Näyttää asennuksen etenemisen.
  • U Päivittää vanhan tai asentaa uuden paketin.
  • q Tekee kyselyn asennetuista paketeista.
  • V Todentaa.
  • --force Pakottaa asentamaan (mm. silloin, kun samanniminen tiedoston on jo olemassa).
  • --nodeps Ei tarkasta riippuvuuksia.
  • --rebuilddb Rakentaa sisäisen tietokannan uudelleen.

HUOM! --force ja --nodeps -parametrien käyttö ei ole suositeltavaa. Jos paketin asentaminen vaatii näitä parametrejä, on paketti joko rikki tai tarkoitettu toiselle jakeluversiolle. Kummassakaan tapauksessa paketin asentamista openSUSE-järjestelmään ei voida suositella. Näiden valintojen käyttö saattaa rikkoa järjestelmän ja käyttö on aina omalla vastuulla.

Katso myös: Zypper

Haettu osoitteesta http://opensuse.fi/Rpm