Rar paketin purkaminen

OpenSUSEa suomeksi

.rar paketin purkaminen komentoriviltä

Halutetessasi purkaa .rar tiedoston komentoriviltä anna komento:
cd /polku/hakemistoon/josssa/tiedosto(t)
unrar e tiedosto.rar

tai

unrar e /polku/hakemistoon/josssa/tiedosto(t)/tiedosto.rar /hakemistoon/jonne/tiedosto puretaan