QEMU

OpenSUSEa suomeksi

Sisällysluettelo

Yleistä

Kuva openSUSE 10.2 -asennuksesta QEMU:n.

QEMU on avoimen lähdekoodin tietokone-emulaattori, joka virtualisoi koko laitteiston. Näin QEMU:lla voidaan emuloida myös alustasta riippumatta useita arkkitehtuureja, kuten esimerkiksi x86-, x86_64-, ppc- tai spark -arkkitehtuureja.

Jos QEMU:a ajetaan x86-alustalla, voidaan sen kanssa käyttää KQEMU:a. KQEMU on QEMU:n kiihdyttäjä, joka asennetaan isäntä-koneeseen. Näin QEMU voi hyödyntää paremmin isäntä-koneen resursseja ja toimia tehokkaammin.

Lisää tietoa QEMU:sta: http://en.wikipedia.org/wiki/QEMU

Asennus

11.2

QEmu

11.1

QEmu


Käyttö

Levykuvan teko

Teemme virtuaalikonetta varten 4 gigatavun kokoisen tiedoston, joka toimii kovalevynä:

mkdir ~/suse
cd ~/suse
qemu-img create root.img 4G

Virtuaalikoneen asentaminen

Asennamme virtuaalikoneeseen openSUSE-11.1 -käyttöjärjestelmän, mutta periaatteessa vieraskäyttöjärjestelmän ei tarvitse olla sama, kuin isäntä.

Hae ja tallenna openSUSE:n iso-tiedosto ja tallenna se kotihakemistossasi olevaan suse -hakemistoon. Jos sinulla on jo iso-tiedosto ja/tai asennettavan käyttöjärjestelmän cd/dvd -levyt, voit ohittaa tämän kohdan.

cd ~/suse
wget ftp://ftp.funet.fi/pub/linux/mirrors/opensuse/distribution/11.1/iso/openSUSE-11.1-DVD-i586.iso

Käynnistetään QEMU ja asennetaan käyttöjärjestelmä:

cd ~/suse
qemu -hda root.img -cdrom openSUSE-11.1-DVD-i586.iso -m 512 -boot d
Parametri selitys
-hda Määrittelee kovalevyn kuvatiedoston, jota käytetään ensimmäisenä IDE-levynä.
-cdrom Määrittelee virtuaalikoneen cd-aseman kuvatiedoston. Iso-tiedoston sijasta voidaan myös käyttää oikeaa laitetta, kuten esim. /dev/cdrom
-m Määrittelee, paljonko virtuaalisessa koneessa on muistia.
-boot Kertoo QEMU:lle, miltä laitteelta käynnistetään: a=disketti, c=kovalevy ja d=cdrom.

Käynnistys

Asennetun virtuaalikoneen käynnistys käy lähes vastaavasti, kuin sen asennus. Käynnistettäessä virtuaalikonetta cdrom-aseman määritys voidaan jättää pois, ellei virtuaalisessa koneessa tarvita enää asennus- tai muita -levyjä. Käynnistysjärjestyksen määrittävä boot -parametri jätetään myös pois, jotta kone käynnistyisi kovalevyltä, eikä cd-asemalta.

cd ~/suse
qemu -hda root.img -m 512

KQEMU

KQEMU on kerneli-moduuli, joka tarvitsee ladata root-käyttäjänä:

su -
modprobe kqemu
logout

Jos haluat, että moduuli ladataan automaattisesti koneen käynnistyksen yhteydessä, lisää /etc/sysconfig/kernel -tiedostoon MODULES_LOADED_ON_BOOT -kohtaan "kqemu".

su -c 'kedit /etc/sysconfig/kernel'

x86_64 -arkkitehtuurilla kqemu on käytössä ainoastaan, jos QEMU-käynnistetään qemu-system-x86_64 -komennolla qemu -komennon sijaan.

Voit tarkistaa, että KQEMU on käytössä tarkistamalla, onko /dev/kqemu -tiedosto olemassa. Myös QEMU:n konsolin pitäisi kertoa, jos KQEMU on käytössä:

  1. Paina Ctrl+Alt+2
  2. Kirjoita: info kqemu
  3. Pääset takaisin painamalla Ctrl+Alt+1
Haettu osoitteesta http://opensuse.fi/QEMU