Etsi ja poista tiedostoja

OpenSUSEa suomeksi

Etsi ja poista tiedostoja

Etsi haluamasi kokoisia tiedostoja ja poista automaattisesti.
find /home/suser -size 100M -exec rm {} \;