DigiTV nauhoituksista DVD eri kuvasuhteilla

OpenSUSEa suomeksi

Tämä ohje käyttää MakeDVD:n pohjalta muokattua skriptiä. Tähän skriptiin on lisätty mahdollisuus koostaa DVD-levy DVB-tallenteesta josta löytyy useampaa kuvasuhdetta. Käyttö tapahtuu samalla tavalla ja tarvittavat ohjelmat ovat samat kuin alkuperäisessä. Tutustu käyttö ohjeeseen täällä. Käytössä on ainoastaan kaksi eroa.

  • Kuvasuhdetta ei kysytä.
  • Leikkauskohdat tiedoston (Cutpoints to file) nimessä merkkit [  ] korvataan merkillä | ja merkkien väliin sijoitetaan tiedoston järjestysnumero.
    Esim lähetys.m2t|0|.Xcl, lähetys.m2t|1|.Xcl, lähetys.m2t|2|.Xcl ja jne..
    Materiaalia ei ole välttämätöntä leikata lainkaan, jos siihen ei ole tarvetta, kuten ei alkuperäisen skriptinkään kanssa.

Useampi kuvasuhde samalle DVD:lle

Tähän skriptiin lisättyä ominaisuutta käyttää useampaa kuvasuhdetta samalla DVD:llä. Tarvitaan esimerkiksi tilasteessa, jossa halutaan ottaa ohjelmaa edeltävä juonto mukaan DVD:lle, joka on kuvasuhteessa 16:9 ja juontoa seuraava lähetys taas on kuvasuhteella 4:3. Nämä osat leikataan erikseen ProjectX-ohjelmassa. Muuten jomman kumman lähetyksen kuvasuhde näkyisi DVD:llä väärin.

Käyttö

Yllä mainitussa esimerkissä edettäisiin näin:

  • Avataan DVB-tallenne ProjectX-ohjelmaan.
  • Valitaan leikkattavaksi kohdaksi alun 16:9 materiaali ja tallennetaan leikkauskohdat tiedostoon klikkaamalla save Cutpoints to file -painiketta. Korvataan file name: -kohdassa ehdotetusta nimestä merkkit [   ] merkillä | . Koska kyseessä on ensimmäinen leikkauskohta tiedosto, jätetään merkkien välissä oleva järjestysluku nollaksi(0).
  • Poistetaan kaikki leikkaus pisteet. Valitaan edellistä 16:9 kuvasuhdetta seuraava 4:3 materiaali ja tallennetaan sen leikkauskohdat samalla tavalla tiedostoon. Nyt kuitenkin, koska kyseessä on toinen tiedosto, laitetaan järjestysluvuksi nollan tilalle yksi(1).
  • Jos vielä 4:3 kuvasuhdetta seuraisi eri kuvasuhteella olevaa materiaalia, joka haluttaisiin mukaan DVD:lle, meneteltäisiin näiden kohdalla samoin kuin edellisten. Leikkauskohta tiedoston järjestyslukua vain kasvateen edellisestä joka kerta.

Kun leikkaus kohdat on saatu tallennettua suortitetaan MakeDVD-skripti.

Leikkaus kohtia valittaessa tulee olla tarkkana ettei jätä alkuun pientäkään pätkää toisella kuvasuhteella, muuten kuvasuhde vääristyy.

Vaikka koko tallenne olisikin samalla kuvasuhteella voi tätä ominaisuutta käyttää DVD:n osiin jakamiseen, joiden välillä on mahdollista hyppiä nopeasti.